Kalender 2018

Kyrkorådets sammanträdesdagar

23 januari
13 februari, inställt
20 mars
17 april
22 maj
12 juni (reserv)
11 september
16 oktober
20 november
11 december