Kalender 2019

Kyrkorådets sammanträdesdagar

29 januari
26 februari
26 mars
23 april
28 maj
18 juni (ev)
10 september
8 oktober
12 november
12 december