Aktiv Kyrkas styrelse

Ledamöter

Jan Lindblad, ordförande
Karin Stavne, vice ordförande
Ingrid Gyllenbäck
Ann-Britt Karlsson
Sven-Ingvar Tuvesson
Ronny Öhman
Lennart Andersson, sekreterare, kassör och webbmaster

Ersättare

Ingrid Gunnarsson
Torbjörn Hjort
Mari-Ann Saarnak
Madelaine Skattum

Revisorer

Barbro Björkman
Åke Netterheim

Revisorssuppleanter

Bo Nilsson
Jens Andersson