Aktiv Kyrka är en nomineringsgrupp med ideell förankring

I Aktiv Kyrka verkar människor utifrån kristna värderingar snarare än partipolitiska. Namnet Aktiv Kyrka beskriver vår inställning till kyrkan och dess verksamhet. Vi har under snart 35 år med framgång arbetat för en aktiv och innehållsrik församlingsverksamhet för alla åldrar, som i alla dess delar utgår från dagens människor och deras andliga behov.

Vi

  • satsar på barn- och ungdomsverksamhet i olika former, vilket är av särskild vikt då församlingen har många barnfamiljer. Kyrkans framtid ligger i familjens närhet till det kristna budskapet.
  • arbetar för ett aktivt musikliv för stora och små. Musiken utvecklar och berikar inte bara våra gudstjänster utan hela vår verksamhet
  • stödjer en aktiv diakoni med uppsökande verksamhet tiil gamla, sjuka och ensamma.
  • vill komplettera de traditionella gudstjänsterna med nya gudstjänstformer.
  • ser som en av våra huvudmålsättningar att aktivt inspirera och stödja kyrkans personal.
  • vill att kyrkan ska bli en mittpunkt i människors vardagsliv.
  • vill satsa på en utbyggnad av Församlingsgården.

Aktiv kyrka vill att kyrkan och dess verksamhet skall vara en oas dit man kan komma för att få tröst och stöd och känna gemenskap och glädje - en fast punkt i livets alla skiften.

Aktiv Kyrka anser att kyrkorum, kyrkobyggnader och kyrkogårdar är värdefulla kulturbärare som skall vårdas för kommande generationer.

Aktiv kyrka arbetar för att kyrkans verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadsmedvetet sätt. Vårt mål är att mer än hälften av medlemsavgifterna skall användas för församlingsverksamheten.

Genom att rösta på oss visar Du att Du tror på att kyrkan kan spela en viktig roll i vårt vardagsliv i ett samhälle där de andliga värdena inte längre är självklarheter.

Vi är alltid öppna för idéer och önskemål från alla våra församlingsbor. Kontakta oss gärna: kontakt

Alla goda krafter behövs

Rösta på Samling för en Aktiv Kyrka i Uppåkra församling i kyrkovalet i september 2021. Var med och påverka sammansättningen av kyrkofullmäktige i Uppåkra församling med kyrkorna: Görslöv, Knästorp, Mölleberga, Särslöv, Tottarp och Uppåkra!

Knästorp


Görslöv


Mölleberga


Särslöv


Tottarp


Uppåkra
     Församlingsgården i Hjärup